Pripravujeme

 • Plán aktivít na mesiac máj 2019 v CSS ORAVA:

  14.05.2019 – Divadlo zo šuflíka  „O kocúrovi a pyšnej hviezde“

  16.05.2019 - návšteva galérie M. Medveckej, Tvrdošín

  23.05.2019 - biblioterapia -  účasť na Biblickej olympiáde 2019, Turie

  23.05. – 24.05.2019 - Futbal - príprava na Medzinárodnú futbalovú ligu handicapovaných osôb SENI Cup 2019

  28.05.2019 - „Moje sny a túžby“– arteterapia

 • Ďalšie pripravované aktivity na mesiac máj 2019:

  Výroba srdiečok na Deň matiek – ergoterapia

  Vychádzka s imobilnými PSS CSS ORAVA v spolupráci s dobrovoľníkmi - študentmi z Gymnázia Tvrdošín (v závislosti od počasia)    

  Európsky futbalový týždeň – unifikovaný priateľský zápas vo futbale so študentmi Gymnázium Tvrdošín (v závislosti od počasia)    

  „Opekačka“ v altánku CSS ORAVA (v závislosti od počasia)         

  Krokotúra – turistické vychádzky – Skalka, Mlyncov potok (v závislosti od počasia)    

  Športové hry -  Terchová – športové dopoludnie – Žilina

  Jarné práce v areáli CSS ORAVA - sadenie priesad do skleníka, úprava kvetinových záhonov, altánku - úprava areálu CSS ORAVA (v závislosti od počasia)                                                                  

  Plaváreň Medvedzie – po otvorení plavárne - plavecké tréningy PSS  

  Tanečný krúžok – integrácia PSS ASS s deťmi s CVČ Tvrdošín

   „Boccia – pondelky“, stolnotenisová liga                                  

  „Kino - utorky“- premietanie DVD rozprávok  a filmov podľa výberu PSS, 1x v mesiaci

   spomienkové premietanie – reminiscenčná terapia          

  „DISCO – štvrtky“ - muzikoterapia, 1x v mesiaci Karaoke

  Spirituálne potreby PSS – 2 x týždenne  účasť na sv. omšiach

  3 x týždenne - Biblioterapia - príprava na Biblickú olympiádu 2019 – nácvik odpovedí na biblické otázky, nácvik scénky - čítanie z Biblie

  2 x týždenne - Nordic walking (v závislosti od počasia)         

  2 x týždenne - Liečebná TV s Luckou

  Sociálna terapia v ZpS

  Začatie realizácie Tesco projektu „Komunitná záhrada v CSS ORAVA“

  Oslava narodenín PSS – 1 x 20 rokov, 2 x 45 rokov, 1 x 50 rokov, 1 x 60 rokov

  Cintorín – úprava hrobov zosnulých PSS Hrádky, Krásna Hôrka (v závislosti od počasia)   

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)