Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? zmluva_o_zveren_v_kon_autorsk_ho_dozoru.pdf ??? 16.12.2016 10:58:36
??? zmluva_o_zveren_realiza_n_projekt_hav_ria_elek ??? 12.12.2016 10:58:18
??? zmluva_o_zveren_realiza_n_projekt_d3_d2_d6.pdf ??? 09.12.2016 10:58:00
??? _erstv_m_so_jendr_ek_rkz_006_2016.pdf ??? 02.09.2016 12:45:44
??? m_sov_v_robky_viera_robov_rkz_005_2016.pdf ??? 02.09.2016 12:45:26
??? inmedia_dodatok_.pdf ??? 10.08.2016 09:20:52
??? mirutomi_rkz_004_2016.pdf ??? 28.07.2016 16:45:46
??? libex_rkz_003_2016.pdf ??? 28.07.2016 16:30:36
??? inmedia_rkz_002_2016.pdf ??? 28.07.2016 16:14:28
??? rkz_pek_re_varc_2016.pdf ??? 27.02.2016 16:20:12