Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? dodatok_1_2018_komterm.pdf ??? 11.12.2017 12:16:14
??? dodatok_6_spp.pdf ??? 16.11.2017 11:45:24
??? dodatok_5_spp.pdf ??? 16.11.2017 11:44:52
??? dodatok_.pdf ??? 16.11.2017 11:41:18
??? dodatok_1_k_rd_coop_lc_sever_03_2017.pdf ??? 30.09.2017 17:05:42
??? rd_jendr_k_009_2017.pdf ??? 11.08.2017 11:17:58
??? rd_robov_008_2017.pdf ??? 11.08.2017 11:17:42
??? rd_cba_verex_007_2017.pdf ??? 31.07.2017 14:18:58
??? rd_libex_006_2017.pdf ??? 31.07.2017 14:18:48
??? rd_mirutomi_005_2017.pdf ??? 31.07.2017 14:18:34
??? rd_ryba_ilina_004_2017.pdf ??? 31.07.2017 14:18:26
??? rd_coop_lc_sever_003_2017.pdf ??? 31.07.2017 14:18:16
??? rkz_hydina_holding_002_2017.pdf ??? 31.07.2017 14:18:02
??? dodatok_1_k_zmluve_o_odbere_brkro.pdf ??? 01.07.2017 15:53:34
??? zmluva_doch_dzkov_syst_m.pdf ??? 30.06.2017 14:45:22
??? dodatok_1_k_rkz_005_2016.pdf ??? 15.05.2017 11:21:32
??? zmluva_o_poskytovan_slu_ieb_web_pdf.pdf ??? 10.04.2017 09:01:26
??? zmluva_o_zveren_pc.pdf ??? 05.04.2017 15:15:00
??? dsi_pdf.pdf ??? 10.03.2017 10:01:10
??? rd_chlieb_pe_ivo_01_2017.pdf ??? 24.02.2017 10:16:50
??? komterm_pdf.pdf ??? 02.01.2017 10:00:50
??? bss_pdf.pdf ??? 02.01.2017 10:00:38